Nhà đất Hà Nội hút hơn 38.300 tỷ đồng vốn ngân hàng

UBND thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố sáng ngày 13/7 tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính đến 30/6 đạt 555.283 tỷ đồng, tăng 0,94% so với tháng 5 và 8,89% so với tháng 12 năm 2010. So với cùng kỳ, tỷ lệ này tăng tới 27,7%.

Ảnh: Hoàng Hà
Cho vay để đầu tư, kinh doanh bất động sản là 38.320 tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng dư nợ. Ảnh. Hoàng Hà.

Hà Nội đánh giá, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã từng bước điều chỉnh cơ cấu đầu tư, cho vay lĩnh vực phi sản xuất giảm, tập trung vốn tín dụng ưu tiên cho sản xuất kinh doanh.

Dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất trên địa bàn đạt 99.950 tỷ đồng, chiếm 18,68% tổng dư nợ. Trong đó, cho vay để đầu tư, kinh doanh bất động sản là 38.320 tỷ đồng, chiếm 6,9% tổng dư nợ. Tỷ lệ cho vay trong lĩnh vực chứng khoán đạt hơn 4.900 tỷ đồng, chiếm 0,9%. Cho vay tiêu dùng đạt 56.640 tỷ đồng, chiếm 10,2%.

Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn đạt hơn 28.800 tỷ đồng, chiếm 5,2% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay tại xã thí điểm nông nghiệp nông thôn mới đạt 15 tỷ đồng, chủ yếu là cho vay hộ sản xuất kinh doanh, cho vay xây dựng nhà ở và cho hộ nghèo vay.

Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 3.381 tỷ đồng, chiếm 0,62% tổng dư nợ.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn là 2,01%. Thành phố cho rằng, tình hình tài chính, ngân hàng mặc dù có nhiều biến động, căng thẳng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Về lãi suất cho vay, thành phố cho rằng, mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại nhà nước thấp hơn khối thương mại cổ phần từ 1-2,5% mỗi năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức 15- 18% mỗi năm, còn trung và dài hạn lên tới 17-19% năm.

Thành phố đánh giá, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng 6 tháng đầu năm thường xuyên biến động. Để đảm bảo thanh khoản, một số ngân hàng đã áp dụng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng rất cao, một số ngày giao dịch lên tới 17-23% mỗi năm.

Hà Nội cho rằng nguồn vốn huy động tăng đã đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế - xã hội và các nhu cầu đầu tư khác của các thành phần kinh tế trên địa bàn. Nhìn chung các tổ chức tín dụng đảm bảo thanh khoản và các tỷ lệ an toàn trong hoạt động nhưng chưa thực sự vững chắc.

» Các tin tức khác