Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Joongwon Viet Nam

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An. Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh – Long An đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Joongwon Viet Nam. 

» Các tin tức khác