Ký thỏa thuận cho thuê đất với công ty TNHH TEXLOT
 Ngày 11 tháng 12 khu công nghiệp Phú An Thạnh đã ký thỏa thuận cho thuê đất với đại diện công ty TNHH TEXLOT. Nhà đầu tư này sẽ xây dựng nhà máy dệt may trong khu công nghiệp Phú An Thạnh với diện tích đất khoảng 4ha, tổng vốn đầu tư gần 8 triệu USD. 

                                                                                                                                                         
» Các tin tức khác