Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH CHINH LONG LONG AN
Ngày 10 tháng 01 năm 2018, tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An, Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh – Long An đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH CHINH LONG LONG AN.
» Các tin tức khác