Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH ZHENG FENG

Ngày 04 tháng 11 năm 2016, tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An. Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh – Long An đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH  ZHENG  FENG.

» Các tin tức khác