Ký hợp đồng chuyển nhượng QSĐ với công ty Hưng Mỹ Phú
 Ngày 02/02/2016, tại văn phòng ban quản lý khu công nghiệp Phú An Thạnh đã diễn ra lễ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 13,327m2 cho công ty TNHH MTV Hưng Mỹ Phú.
» Các tin tức khác