Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH JOONGWON VIETNAM

Ngày 20 tháng 09 năm 2016, tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An. Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh – Long An đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH JOONGWON VIETNAM. 

» Các tin tức khác