Lễ ký kết Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất giữa Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An và Công ty TNHH J.M VINA

Ngày 20/10/2016, tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An đã diễn ra lễ ký kết Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất giữa Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh – Long An và Công ty TNHH  J.M  VINA .

» Các tin tức khác