Ký hợp đồng thuê đất với công ty TNHH Texlot Textile
Ngày 20 tháng 04 năm 2016, Tại Văn phòng Ban quản lý Khu công nghiệp Phú An Thạnh đã diễn ra Lễ ký hợp đồng cho thuê Quyền sử dụng đất với diện tích 32,664 m2 cho Công ty TNHH Texlot Textile.
» Các tin tức khác