Lễ phát động " Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ"
Thực hiện Kế hoạch số 556/KH-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh Long An về hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ” trên địa bàn tỉnh Long an lần thứ 15 năm 2013.

Để tuyên truyền sâu rộng công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đến người sử dụng lao động và người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cùng các ngành chức năng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ, năm2013 tổ chức tại Công ty TNHH LAVIE, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Long An, vào ngày 22/3/2013

Qua đánh giá tình hình thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp năm 2012, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An đề nghị khen thưởng các doanh nghiệp làm tốt công tác này, có tên sau:

• Bằng khen của UBND tỉnh Long An tặng:
1- Công ty Cổ phần Địa ốc Cáp điện Thịnh Phát, Khu công nghiệp Thịnh Phát, huyện BếnLức;
2- Công ty TNHH SX -TM Việt Thái Dương, Khu công nghiệp Đức Hòa I, huyện Đức Hòa;
3- Công ty CP Thực phẩm Phú Tường, Khu công nghiệp Đức Hòa I, huyện Đức Hòa;
4- Công ty TNHH TBĐL KUEN LING VN, Khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa;
5- Công ty TNHH Great Profit Việt Nam,Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc.

Hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ” lần thứ 15 năm 2013, Ban Quản Khu Kinh tế tỉnh Long An đã đôn đốc các Doanh nghiệp thực hiện Kế hoạch nêu trên, và đề ra kế hoạch tổ chức các lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động tại các Khu công nghiệp
HTH (P.QLLĐ)
» Các tin tức khác