Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Long An GWFNV

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An. Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh – Long An đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Long An GWFNV. 

» Các tin tức khác