Lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho công ty TNHH Hưng Mỹ Phú
Ngày 24 tháng 05 năm 2016, tại văn phòng Ban quản lý Khu công nghiệp Phú An Thạnh đã diễn ra lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho công ty TNHH Hưng Mỹ Phú.
» Các tin tức khác