Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Phú An Thạnh (PAT JSC) được thành lập năm 2006 theo giấy phép kinh doanh số 0304769100 của Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp ngày 06 tháng 12 năm 2006
Thông tin PAT